Výroba výměníků tepla

Potřebujete zautomatizovat výrobu?

Zkonstruujeme vám stroje nebo linky, které budou vyrábět motorové chladiče, chladiče stlačeného vzduchu, výparníky a kondenzátory.

a v souladu s trendy i chladiče bateriových systémů automobilu.

Pro tento projekt využíváme tyto procesy.

Mechanické montáže

Linka na výrobu výměníků tepla se neobejde bez mechanické montáže.

Co stroj dělá

Jednotlivé komponenty stroj spojuje pomocí různě automatizovaných mechanismů, většinou tvářením hliníkových dílů.

Pájení hliníku

Co stroj dělá

Stroj pájí hliníkové komponenty technologií speciálně vyvinutou pro výrazné zkrácení procesu.

Zkouška těsnosti a funkce

Každý výrobek na našich zařízeních je kvalitně vyrobený, ale jeho požadované vlastnosti jsou i monitorovány a kontrolovány.

Co stroj dělá

Testuje těsnost a pevnost kompletních výměníků pracujících s různými médii.

Robotizace

Aplikovaní roboti provádí všechny složitější montážní procesy.

Kde se využívá

Nedílnou součástí automatizace jsou robotické systémy, v tomto případě například manipulují s díly i s hotovými výrobky.

Kamerová kontrola

Co stroj dělá

Každý výrobek speciální zařízení kontroluje pomocí senzoriky, kamer a elektronických testerů.

Popis výrobku

Vyrobený a zkontrolovaný výrobek je na linkách v závěru procesu popsán podle přání zákazníka.

Co stroj dělá

Hotový výrobek stroj popíše pro jednoznačnou identifikaci podle přání zákazníka a charakteru výrobku buď mechanicky, laserově nebo inkoustově.

Potřebujte více operací na jedné lince?

Zvládáme jednodušší poloautomatizované
zařízení i komplexní výrobní linky.

„Na naše zařízení a linky se můžete spolehnout“

HODONÍN, CZ
Lipová alej 752/1, 695 01

„Tvoříme stroje, které neexistovaly“