Zkoušky a testování

Dokonalost dělají detaily.

Každý výrobek je na našich zařízeních a linkách nejen kvalitně vyroben, ale jeho požadované vlastnosti jsou monitorovány a kontrolovány. Všechny procesní data naše stroje zpracovávají a na vaše přání ukládají na servery.

Zkoušky těsnosti a pevnosti

Jak zkouška probíhá

Zkoušky těsnosti a pevnosti, tlakováním vzduchem,
či kapalinou jsou velmi častým zkušebním procesem při výrobě komponent pracujících s různými médii.

Rozměrová kontrola

Rozměrová kontrola je samozřejmost u všech našich zařízení a linek.

Jak zkouška probíhá

Po dokončení montážního procesu zařízení pomocí senzorů, zkontroluje přesné rozměry výrobku.

Kamerová kontrola

Kdy se kontrola používá

Výrobky kontrolují sofistikované kamerové systémy, pokud jsou tvarově nebo rozměrově složité.

Nastavování a parametrizace

Některé komplikovanější výrobky je nutné nastavit nebo parametrizovat. I na to jsme připravení.

Jak nastavování probíhá

Zařízení buď nastaví mechanické nebo hydraulické vlastnosti výrobku, případně naprogramuje a parametrizuje výrobek, který obsahuje elektronické části.

Potřebujte více operací na jedné lince?

Zvládáme jednodušší poloautomatizované
zařízení i komplexní výrobní linky.

„Na naše zařízení a linky se můžete spolehnout“

HODONÍN, CZ
Lipová alej 752/1, 695 01

„Tvoříme stroje, které neexistovaly“