Tváření dílů

Potřebujete zautomatizovat výrobu?

Nedílnou součástí našich zařízení jsou také tvářecí procesy, kdy jsou plastové a kovové díly ohýbány nebo stříhány s vyžitím síly vyvolané pneumatickými a hydraulickými válci, stále častěji pak servopohony.

Ohýbání

Jak technologie funguje

Mechanismy pro ohýbání využívají stroje při různých operacích s kovovými díly, kdy je třeba dokončit tvar dílů, nebo ho spojit s jiným. Tyto procesy jsou často monitorovány měřením síly a dráhy.

Stříhání a prostřihování

Jak technologie funguje

Stroj prostřihováním dokončuje variabilní části automobilů, jako jsou nárazníky a díly obložení interiéru. Vytváří otvory především pro ostřikovače, parkovací senzory, tažná zařízení, kličky, ovladače a další díly, včetně kovových.

Lisování

Jak technologie funguje

Zařízení lisují výrobky a využívají jednoduché pneumatické nebo hydraulické mechanismy, ale i velmi sofistikované servo mechanické lisy s řízením procesu
a monitoringem síly a dráhy.

Potřebujte více operací na jedné lince?

Zvládáme jednodušší poloautomatizované
zařízení i komplexní výrobní linky.

„Na naše zařízení a linky se můžete spolehnout“

HODONÍN, CZ
Lipová alej 752/1, 695 01

„Tvoříme stroje, které neexistovaly“