Montáž technických částí
automobilu

Potřebujete zautomatizovat výrobu?

Vyrobíme vám stroje, které budou montovat technické části automobilu. Přesně. Rychle. Roky.

Stroje nebo specializované linky vyrábějí čerpadla, kompresory, servopohony, filtrační jednotky, palivové jednotky a mnoho dalších technických části automobilu spojováním jednotlivých dílů a komponentů.

Pro tento automotive scénář využíváme tyto technologie.

Mechanické montáže

Mechanická montáž jednotlivých komponentů je klíčová pro montáž technických částí automobilu.

Co stroj dělá

Jednotlivé komponenty stroj montuje pomocí různě automatizovaných mechanismů, často využívá automatické podávání dílů, otočné stoly
a technologické palety.

Lepení komponent, zalévání a dávkování

Lepení komponent a zalévání elektroniky je kapitola sama pro sebe.

Co stroj dělá

Některé díly stroj přilepí k sobě.

Prostory s elektronikou zalije těsnící hmotou.

A pohybující se části opatří mazivem.

Ultrazvukové svařování

Ultrazvukové svařování aplikujeme u mnoha našich strojů.

Co stroj dělá

Zařízení spojí díly ultrazvukovým svařováním a to konkrétně nýtovacím, penetračním, nebo energetickým procesem.

Svařování kovů

Při montáži technických části automobilu specializované zařízení svařuje kovové části k sobě.

Co stroje dělají

Stroje pro svařování kovů používají integrovanou technologii mikroodporového, výbojového a laserového svařování.

Zkouška těsnosti a funkce

Každý výrobek na našich zařízeních zkontroluje specializované zařízení, aby měl přesně požadované vlastnosti.

Jak stroj pracuje

Stroje výrobky podrobí zkoušce těsnosti, průtoku a dalších pro ně specifických funkcí
a vlastností.

Testování

Co stroj dělá

Stroj pomocí senzoriky, kamer, elektronických testerů kontroluje kompletnost
a funkčnost celého výrobku.

Popis výrobku

Vyrobený a zkontrolovaný výrobek je na linkách v závěru procesu popsán podle přání zákazníka.

Co stroj dělá

Hotový výrobek stroj popíše
pro jednoznačnou identifikaci podle přání zákazníka a charakteru výrobku buď mechanicky, laserově nebo inkoustově.

Robotizace

Nedílnou součástí automatizace je robotizace, která je protkaná celým procesem výroby.

Co stroj dělá

Složitější montážní procesy provádí aplikovaní roboti.

Robotické systémy například manipulují s díly a s hotovými výrobky.

Potřebujte více operací na jedné lince?

Zvládáme jednodušší poloautomatizované
zařízení i komplexní výrobní linky.

„Na naše zařízení a linky se můžete spolehnout“

HODONÍN, CZ
Lipová alej 752/1, 695 01

„Tvoříme stroje, které neexistovaly“